Informace o zprostředkovateli
(pro spotřebitele podle § 93 zákona o spotřebitelském úvěru)Registrace a poskytované služby

Společnost LeadX Group, s.r.o., IČ: 035 51 369, se sídlem Jankovcova 1569/2c, Holešovice, 170 00 Praha 7, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 233589, je registrována u České národní banky jako samostatný zprostředkovatel spotřebitelského úvěru. Společnost LeadX Group, s.r.o. zastupuje jednotlivé poskytovatele spotřebitelského úvěru. Společnost LeadX Group s.r.o. neposkytuje radu ve smyslu § 85 odst. 1 zákona o spotřebitelském úvěru ani neuzavírá se spotřebitelem smlouvu o zprostředkování spotřebitelského úvěru.

Kontaktní informace

LeadX Group, s.r.o., sídlo a kontaktní adresa: Jankovcova 1569/2c, Holešovice, 170 00 Praha 7; Telefon: +420 731 502 494, Email: podpora@leadxgroup.cz

Odměna za zprostředkování

LeadX Group, s.r.o. je odměňován za svoji činnost při zprostředkování spotřebitelského úvěru poskytovatelem spotřebitelského úvěru dle konkrétního typu úvěru. Pokud by se jednalo o zprostředkování spotřebitelského úvěru na bydlení, bude skutečná částka odměny, jejíž výše není dosud známa, uvedena později v předsmluvních informacích předaných spotřebiteli poskytovatelem úvěru. Spotřebitel přímo společnosti LeadX Group, s.r.o. žádnou odměnu nehradí; společnost LeadX Group, s.r.o. nesmí současně pobírat odměnu od spotřebitele a od poskytovatele spotřebitelského úvěru nebo třetí osoby. Spotřebitel je oprávněn vyžádat si od společnosti LeadX Group, s.r.o. údaje o výši odměny, kterou v souvislosti se zprostředkováním spotřebitelského úvěru na bydlení poskytují jednotliví poskytovatelé, jejichž spotřebitelské úvěry společnost LeadX Group, s.r.o. zprostředkovává.

Stížnosti

Spotřebitel je oprávněn obrátit se na společnost LeadX Group, s.r.o. se svojí stížností týkajících se poskytnutých služeb; stížnosti se podávají prostřednictvím kontaktů uvedených výše v části Kontaktní informace.

Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

V případě sporu týkajícího se spotřebitelského úvěru má spotřebitel možnost řešit spor mimosoudně prostřednictvím podání úřadu Finančního arbitra ČR (www.finarbitr.cz), pokud mu před tím nebylo vyhověno, nebo též prostřednictvím podání České obchodní inspekci (www.coi.cz), není-li k řešení takového sporu Finanční arbitr oprávněn.

Orgán dohledu

Dohled nad společností LeadX Group, s.r.o. vykonává Česká Národní Banka, se sídlem Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1.